Bridge Stool Bar 63 / 73 cm

เก้าอี้สตูสูง 63 cm และ 73 cm ถูกออกแบบเพื่อการนั่งที่มั่นคง มีเอกลักษณ์ที่เรียบง่ายด้วยคานเดี่ยวรับโครงสร้างให้ความแข็งแรงได้ทั้งตัว Designer เรียกโครงสร้างนี้ว่า Bridge ซึ่งแปลตรงตัวและให้ความหมายชัดเจน เป็นที่มาของ Bridge stool bar

Bridge stool bar สามารถจัดวางคู่กับโต๊ะบาร์เรียบๆได้ ไม่ทำให้เกิดความน่าเบื่อ ด้วยการใช้วัสดุ”ไม้”ได้อย่างน่าสะสม แสดงออกความเป็นไม้แท้ๆออกมาได้อย่างชัดเจน ไม่เสียวัสดุจากการผลิตเกินตามจำเป็น

 

BRIDGE Stool Bar

BRIDGE

CONCEPT STORY

@ TIMMER 2015

web design by Purim K.

dimension :  W48xD48xH63 cm

wood :  Oak , Teak

designer : Purim K.

Factory : CHAMPACA co.,ltd.

archive / all products

products.html